AVM AVM-bloeding

Over een AVM-bloeding

Het eerste symptoom van een AVM in de hersenen is helaas vaak een hersenbloeding, een vorm van een beroerte. lees meer

Over een AVM-bloeding

Het eerste symptoom van een AVM in de hersenen is helaas vaak een hersenbloeding, een vorm van een beroerte. De vaatwand van een ader rekt uit als gevolg van de hoge druk. Sommige vaten worden hierdoor wijder en er ontstaan zwakke plekken in de vaatwand. Door een scheur in de vaatwand ontstaat een hersenbloeding. Bloedingen uit een AVM kunnen op iedere leeftijd voorkomen maar de meeste komen voor bij mensen tussen de 20 en 40 jaar. Deze bloedingen zijn meestal in het hersenweefsel (intracerebrale bloeding), maar soms ook tussen de hersenvliezen (subarachnoidale bloeding). De gevolgen van de bloeding hangen af van de plaats van de bloeding in de hersenen  en de grootte van de bloeding.

Symptomen

De klachten van een bloeding variëren van alleen plotselinge hoofdpijn tot verlammingsverschijnselen, bewusteloosheid of een epileptische aanval. Bij een ernstige bloeding is zelfs overlijden aan de bloeding of de gevolgen hiervan mogelijk.

De ziekenhuisopname na een bloeding uit een AVM

Uw herstel na een bloeding uit een AVM hangt af van verschillende factoren en heeft meestal vele maanden nodig. Als u na de bloeding uitvalsverschijnselen heeft waarbij u beperkingen ervaart in het denken of in de zorg voor uzelf, dan beoordeelt de revalidatiearts waar u het beste kunt herstellen. Dit kan thuis, in een revalidatiecentrum of op een herstelafdeling in een verpleeghuis. Afhankelijk van uw problemen wordt u begeleid door fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en maatschappelijk werk.
Om u en uw naasten op de hoogte te houden van de voortgang, worden gedurende de ziekenhuis opname wekelijks gesprekken georganiseerd met u, uw behandelend neurochirurg,  de verpleegkundig specialist en uw naasten. Tijdens uw opname na de bloeding bespreken we een behandelplan met u en uw naasten.

Klachten

Mogelijk blijft u voor anderen zichtbare en onzichtbare klachten houden. Veelvoorkomende voorbeelden hiervan zijn: (mentale) vermoeid, problemen met het verwerken van prikkels, concentratieproblemen, vergeetachtigheid en hoofdpijn. Dit kan een behoorlijke beperking zijn voor het oppakken van uw dagelijkse activiteiten.
De vervolgafspraken, adviezen over leefregels en het oppakken van activiteiten bespreekt de verpleegkundig specialist met u en uw naasten voor ontslag.

Dagelijkse activiteiten na een AVM-bloeding

Na een AVM-bloeding heeft het herstel van de bloeding meestal de eerste prioriteit. De behandeling van het AVM volgt meestal in een later stadium als uw hersenen zich hersteld hebben van de bloeding. Uw behandelend arts bepaalt de juiste timing van de behandeling.
De gevolgen van een hersenbloeding  voor het hervatten van uw dagelijks leven lopen erg uiteen, afhankelijk van de ernst van de bloeding. U krijgt adviezen over hoe u het beste dagelijkse activiteiten, werk en hobby’s kunt hervatten van uw verpleegkundig specialist, de revalidatie arts en/of de bedrijfsarts.  
Als u herstellende bent van de bloeding, mogelijk in afwachting van de behandeling van de AVM, ontstaat er vaak onzekerheid over activiteiten waarbij de druk op het hoofd verhoogd wordt. Denk bijvoorbeeld aan vliegen, duiken, in de achtbaan, persen, naar de sauna gaan of seks hebben. Er zijn geen aanwijzingen dat deze activiteiten  het risico op een nieuwe bloeding uit een AVM vergroten. Deze activiteiten mogen daarom gewoon uitgevoerd worden.

Autorijden na een AVM-bloeding

Als de AVM gebloed heeft, geldt een rijontzegging van 6 maanden na de bloeding. Als er na deze periode sprake is van restsymptomen die invloed hebben op de rijvaardigheid, dan is er een rapport van uw specialist nodig. Het CBR kan op basis van dit rapport  besluiten of er aanvullend een onafhankelijke medische keuring  of een rijtest noodzakelijk is. Uw medisch specialist schrijft het rapport  aanvullend op de gezondheidsverklaring van het CBR.


Wat is een hersenbloeding?

Bij een hersenbloeding gaat een bloedvat in de hersenen kapot, waardoor bloed zich in de hersenweefsels ophoopt met directe schade tot gevolg. lees meer

Wat is een hersenbloeding?

Bij een hersenbloeding gaat een bloedvat in de hersenen kapot, waardoor bloed zich in de hersenweefsels ophoopt met directe schade tot gevolg. Een hersenbloeding kan optreden als gevolg van een klap op het hoofd (trauma) of doordat een misvorming van de bloedvaten gaat bloeden. Bloedingen zonder dat de bloedvaten misvormd zijn komen ook voor. Vaak gaat dit samen met een al langer bestaande hoge bloeddruk, of er kan sprake zijn van een stapelingen van eiwitten in de bloedvaten (cerebrale amyloide angiopathie).

Het onderscheid tussen bepaalde bloedingen wordt gemaakt door:

  • de ruimte binnen de schedel waar het bloed zich ophoopt
  • de reden waarom het bloedvat kapot gaat (de onderliggende aandoening of ‘etiologie’)

 Plaats van de bloeding 

Als zijn er 4 soorten hersenbloedingen op basis van de plaats van de bloeding:

  • Intracerebrale bloedingen of intraparenchymateuze bloedingen. Deze bloedingen bevinden zich in het hersenweefsel.
  • Subarachnoïdale bloedingen. Deze bloedingen vinden plaats onder (sub) het zogeheten spinnenwebvlies (arachnoidea) en de hersenen. Ze heten daarom ook subarachnoïdale bloedingen.
  • Subdurale bloedingen. Deze bloedingen vinden plaats onder (sub) het hersenvlies (dura). Vandaar de naam subdurale bloedingen.
  • Epidurale bloedingen. Deze bloedingen vinden plaats op (epi) het hersenvlies (dura). Vandaar de naam epidurale bloedingen.

Reden van de bloeding

De oorzaak van het kapot gaan van een bloedvat hangt samen met de plaats van de bloeding. Er is echter ook overlap mogelijk. 

  • Bloedingen uit een hersenaneurysma geven subarachnoidale bloedingen maar soms ook intracerebrale bloedingen.
  • Vaatmalformaties in de hersenen geven meestal intracerebrale bloedingen, maar soms ook subarachnoïdale bloedingen.
  • Traumatisch letsel aan het hoofd kan resulteren in subdurale- en epidurale bloedingen, maar kan ook een subarachnoïdale- en intracerebrale bloeding geven.

Hersenbloedingen bij een AVM


Intracerebrale bloeding ICB

Als een AVM bloedt, kan een intracerbrale bloeding (ICB) ontstaan. Er bevindt zich bloed in het hersenweefsel. U wordt met spoed opgenomen voor de behandeling van de gevolgen van de bloeding. lees meer

Subarachnoïdale bloeding SAB

Een subarachnoïdale bloeding (SAB) treedt zeer plotseling op, zonder enige vorm van waarschuwing. Een AVM in de subarachnoïdale ruimte kan leiden tot een SAB. U wordt met spoed opgenomen voor de behandeling van de gevolgen van de bloeding. lees meer

Gevolgen van een AVM-bloeding

Lees hier informatie over de zichtbare en onzichtbare gevolgen van een AVM-bloeding. lees meer

Young Stroke Toolbox Leven na een hersenbloeding

Een hersenbloeding is een soort beroerte. Op deze website vindt u informatie over hulpverleners, werk, studie en sport na een beroerte.