Arterioveneuze malformatie (AVM) in de hersenen vaatkluwen in de hersenen

Een AVM is een misvorming in het bloedvatstelsel. Er is sprake van een kortsluiting tussen slagader (arterie) en een ader (vene).

lees meer

Welkom

Op deze website vindt u informatie over een AVM in de hersenen, de behandelingen en mogelijke gevolgen van een AVM. Wilt u uw ervaringen delen en/of een bijdrage leveren? Vul dan hier het formulier in. ga naar formulier

AVM-bloeding

Het eerste symptoom van een AVM in de hersenen is helaas vaak een hersenbloeding, een vorm van een beroerte.

lees meer

Samenwerkings­partners

De website wordt ondersteund door een groep ervaringsdeskundigen en is tot stand gekomen in samenwerking met het Radboudumc, Maastricht UMC en Heinrich Heine ziekenhuis in Düsseldorf.

lees meer

Ervaringsverhalen


Ervaringen Lies

Lies had een AVM bloeding toen zij 40 jaar was. In deze video vertelt ze hoe ze dit heeft beleefd, hoe het behandeltraject verliep en hoe ze heeft gerevalideerd om weer zelfstandig te worden. Ze geeft ons een inkijk in hoe haar gezinsleven met jonge kinderen er na de hersenbloeding uitziet.

Verhalen van ervarings­deskundigen

Lees hier een aantal ervaringsverhalen van mensen die een AVM hebben gehad.

lees meer