Onderzoek en diagnose

Als u een AVM heeft, wordt u door verwezen naar een neurochirurg of neuroloog gespecialiseerd in hersenvaten. Om een goed beeld te krijgen van het AVM en hoe het communiceert met de omliggende vaten is een vaatonderzoek nodig (angiografie).
Voor de behandeling van het AVM is een MRI van de hersenen nodig om de locatie van de AVM en het omliggende hersenweefsel preciezer te bepalen.

AVM Arterioveneuze malformatie (AVM) in de hersenen

Wat is een AVM?

Een arterio-veneuze malformatie (AVM) is een misvorming in het bloedvatstelsel. Er is sprake van een kortsluiting tussen slagader (arterie) en een ader (vene). lees meer

Wat is een AVM?

Een Arterio-veneuze malformatie (AVM) is een misvorming in het bloedvatstelsel. Er is sprake van een kortsluiting tussen slagader (arterie) en een ader (vene). Normaal voert een slagader onder hoge druk bloed met zuurstof aan. Via haarvaatjes stroomt dat langs de hersencellen. Daar wordt de zuurstof afgegeven. Daarna komt het zuurstofarme bloed via kleine afvoerende vaatjes in de grote afvoerende aderen. Bij een AVM ontbreken deze haarvaatjes. Er is op die plaats een abnormale kluwe of netwerk van kortsluitende vaten tussen de slagader en de ader. Daardoor komt er hoge druk op de afvoerende ader(s).

Oorzaak en ontstaan

De oorzaak van een AVM in de hersenen is niet bekend. We denken dat zich voor de geboorte al een “aanleg” ontwikkelt, waarna het AVM zich gedurende het leven ontwikkelt en vaak tussen het 20e en 40e levensjaar tot uiting komt.

Hoe vaak komt een AVM voor?

Een AVM komt vrij zelden voor. Het is onduidelijk hoeveel mensen een AVM in de hersenen hebben. Jaarlijks wordt bij 1 op de 100.000 personen een AVM geconstateerd.

Symptomen

Ongeveer 70% van alle AVM’s  worden ontdekt zonder dat een bloeding optreedt. Dit kan zijn doordat klachten optreden in de vorm van een epileptische aanval, tijdelijke spraakstoornissen  of verlammingsverschijnselen.  We denken dat dit komt door te weinig zuurstoftoevoer naar het betreffende gedeelte van de hersenen. Een AVM kan ook bij toeval worden ontdekt, als om een andere reden een scan van het hoofd wordt gemaakt.

Behandeling

Voor een AVM dat niet heeft gebloed is niet altijd een behandeling nodig. Dit is bepaalde gevallen ook niet wenselijk. Uw behandelend arts bespreekt dit met u.
Als de AVM wel behandeld moet worden, dan is het doel van de behandeling de totale uitschakeling van de AVM om een bloeding te voorkomen of klachten te verminderen/tot stilstand te brengen.


Onderzoek en diagnose

Als u een AVM heeft, wordt u verwezen naar een neurochirurg of neuroloog gespecialiseerd in hersenvaten. Om een goed beeld te krijgen van het AVM en hoe het communiceert met de omliggende vaten is een vaatonderzoek nodig (angiografie). lees meer

Behandelingen vaatkluwen in de hersenen (AVM)

Het doel van de behandeling is de totale uitschakeling van de AVM om een bloeding te voorkomen of klachten te verminderen/tot stilstand te brengen. Om het doel te bereiken zijn er verschillende behandeltechnieken. lees meer

Leven met een AVM

Als bij u een AVM is vastgesteld, is er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. lees meer

Leven met een AVM