Over de nazorg

In Nederland is nazorg per ziekenhuis anders geregeld. In veel ziekenhuizen gebeurt dit op de zogenaamde nazorgpoli.

lees meer

Over de nazorg

In Nederland is nazorg per ziekenhuis anders geregeld. In veel ziekenhuizen gebeurt dit op de zogenaamde nazorgpoli, maar het kan ook geregeld zijn via een thuiszorgorganisatie. Vaak zijn hier regionale afspraken over gemaakt. U kunt hiervoor terecht bij uw behandelaar. De nazorg is vaak niet specifiek ingericht voor als u een beroerte op jonge leeftijd krijgt.

Zorgstandaard

Onderstaande zorgstandaard CVA/TIA beschrijft de norm voor goede zorg voor patiƫnten na een beroerte vanuit patiƫntenperspectief. De zorgstandaard geeft richting aan de samenwerking van professionals in de zorgketens, waarbij de zorg afgestemd wordt op de wensen en behoeften van mensen die een beroerte hebben doorgemaakt en hun naasten.

Ga naar de zorgstandaard CVA/TIA
 


Nazorggesprek en digitale vragenlijst

Op de CVA-nazorgpoli heeft u een gesprek met de gespecialiseerd verpleegkundige of praktijkondersteuner. U kunt vragen of problemen bespreken die ontstaan zijn na uw ontslag.

lees meer

Nazorggesprek en digitale vragenlijst

Op de CVA-nazorgpoli heeft u een gesprek met de gespecialiseerd verpleegkundige of praktijkondersteuner. U kunt vragen of problemen bespreken die ontstaan zijn na uw herseninfarct, hersenbloeding of TIA zoals geheugen, aandacht, concentratie en vermoeidheid, bijwerkingen van medicatie of nieuwe klachten. Tevens zit er een duidelijke relatie tussen de leefstijl en het optreden van hart- en vaatziekten daarom wordt u gevraagd om voorafgaand aan het eerste polibezoek digitaal een vragenlijst in te vullen. Heeft u geen computer, dan zal de verpleegkundige of praktijkondersteuner dit samen met u doen tijdens uw bezoek aan de polikliniek.

Leefstijl­polikliniek

Na het bezoek aan de CVA nazorgpoli worden alle uitslagen besproken in een team van specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen. Aan de hand van deze uitslagen wordt er een advies voor een behandelplan gegeven.

lees meer

Leefstijl­polikliniek

Na het bezoek aan de CVA nazorgpoli worden alle uitslagen besproken in een team van specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen. Aan de hand van deze uitslagen wordt er een advies voor een behandelplan gegeven, bijvoorbeeld advies om af te vallen, te stoppen met roken, of over het wijzigen van medicatie. Deze uitslagen worden met u besproken en op basis hiervan wordt er samen met u besloten of u dit bij ons op de polikliniek doet of bij de huisarts/praktijkondersteuner.